טופס ייפוי כוח לקבלת תכשירים באמצעות שליח

 

 

אני החתום מטה מייפה את בית המרקחת המרקחה מרחוב ניצה 8, נתניה, להעביר אלי תכשירים על ידי שליח

 

 

אני מתחייב/ת לספק את המרשם המקורי כנגד קבלת התכשירים למעט במקרה של מרשם אלקטרוני.

 

אני מוותר/ת על קבלת ייעוץ רוקחי כמתחייב מבית המרקחת בעת ניפוק התכשירים ואני מסכים/ה לקבל מידע וייעוץ תרופתי באמצעות מידע שיצורף לתכשירים שבמשלוח.

ייפוי כוח - המרקחה

להורדת טבלת צריכה הזמנה אונליין